Գործունեության գնահատման գործիքակազմ

Գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման կարգի, 10 միավորանոց համակարգով: Продолжить чтение «Գործունեության գնահատման գործիքակազմ»