Այլ

2018-2019 ուսումնական օրացույց

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ

Տեսեկատու. mskh

PPT- պրեզենտացիա

PPT- պրեզենտացիա1

Ուսումնական ռեսուրսներ

Թվային դասագրքեր, բառարաններ, ձեռնարկներ

Ուղղագրություն-ուղղախոսություն

Քերականության էլեկտրոնային դասագիրք

Համաշխարհային գրականություն

Մեդիափաթեթներ

9-րդ  և  12-րդ դասարաններ

9-րդ դաս. քննական թեստի նմուշ. գրականություն

9-րդ դաս. քննական թեստի նմուշ. հայոց լեզու 1

9-րդ դաս. քննական թեստի նմուշ. հայոց լեզու 2

9-րդ դաս. քննական տոմսեր. գրականություն

Դավիթ Գյուրջինյան

Գյուրջինյան հարցարան 1

Գյուրջինյան հարցարան 2

Գյուրջինյան հարցարան 3

Գյուրջինյան հարցարան-4

Գյուրջինյան հարցարան 5

Գյուրջինյան հարցարան 6

Գյուրջինյան հարցարան 7

Փոխադրության ձեռնարկ

Փոխադրություն 8, 9-րդ դասարաններ

Գրել կապակցված խոսք տրված բառերով

12-րդ դաս.-թեստերի նմուշներ

Առցանց թեստային աշխատանք

Առցանց ուսուցման նյութեր

Ուսուցչի օրագիր

Ուղեցույց սովորողի և ծնողի համար

Համոզե՞լ, պարտադրե՞լ, թե…

Թարգմանական ստուգատես. առաջարկներ

«Հոգևոր Հայաստան», «Երգ Երգոց». հնարավոր զարգացումներ

Նախագծերով ուսուցման իմ Ավագ շաբաթը

Հեռավար դպրոցի արդյունքներ. ուսումնասիրություն

Ծրագրի ներկայացման անդրադարձ`  ԶԼՄ-ներում

«Շողակաթ» հեռուստաընկերություն, «Սուրբ Ծննդյան պատարագը» «Մ. Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

«Շանթ» հեռուստաընկերություն, «Առավոտը Շանթում», թեման`  Ուսումնական ծրագրեր

Հանրային ռադիո, «Կամուրջ» հաղորդաշար, թեման՝ Թարգմանական ստուգատես

«Շողակաթ» հեռուստաընկերություն, «Տարբերակ» հաղորդաշար, թեման՝ Քրիստոնեական դաստիարակություն