Վերապատրաստում

Որպես վերապատրաստվող

Վերապատրաստման կենտրոնի աշխատակարգ

Յոթերորդ շաբաթ-Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա

Վեցերորդ շաբաթ-Համընդհանուր ներառում

Հինգերորդ շաբաթ-Տարիքային հոգեբանություն

Չորրորդ շաբաթ-Գնահատում

Երրորդ շաբաթ-Դիրքորոշում և արժեք

Երկրորդ շաբաթ-Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Առաջին շաբաթ-ՏՀՏ-ի կիառումը ուսումնական գործընթացում

Հետազոտական աշխատանքի սկզբունքներ

Որպես վերապատրաստող

Պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման ծրագիր

Վերապատրաստման աշխատակարգ

Վերապատրաստման ժամանակացույց

Վերապատրաստման ծրագիր

Վերապատրաստման դասընթացի մոդուլ

Հունիսյան վերապատրաստում. բովանդակային մոդուլներ

«Բարեկամություն» գարնանային ճամբար

Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում

Կրթահամալիր մանկավարժական աշխատանքի համար դիմածների «Մուտք» ճամբար

Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում ՀՊՄՀ-ում

Մանկավարժության նորարության բաց ճամբար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր աշխատանքի դիմած մասնագետների վերապատրաստում

Հեղինակային կրթական ծրագրով հանրապետության մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումներ