Աշխատաժամանակ

Դասավանդողի աշխատաժամանակի կառուցվածք

2019-2020 ուսումնական տարի

Անհատական աշխատաժամանակ (փետրվար-մայիս)

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Ուսումնական առաջին շրջանի գործունեության ամփոփում

Անհատական աշխատաժամանակ (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

2018-2019 ուսումնական տարի

Հունիս ամսվա անհատական աշխատաժամանակ

Դասավանդողի հաշվետվություն (հավաքից հավաք)

Անհատական աշխատաժամանակ (փետրվար-մայիս)

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Հունվար ամսվա անհատական աշխատաժամանակ

Դասավանդողի հաշվետվություն (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Անհատական աշխատաժամանակ (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

2017-2018 ուսումնական տարի

Ամառային ուսումնական աշխատանք. հաշվետվություն

Հունիս ամսվա անհատական աշխատաժամանակ

Դասավանդողի հաշվետվություն (փետրվար-մայիս)

Անհատական աշխատաժամանակ (փետրվար-մայիս)

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Հունվար ամսվա անհատական աշխատակարգ

Դասավանդողի հաշվետվություն (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Անհատական աշխատաժամանակ (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

2016-2017 ուսումնական տարի

Ամառային ուսումնական աշխատանք. հաշվետվություն

Անհատական աշխատաժամանակ (փետրվար-մայիս)

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Հունվար ամսվա անհատական աշխատաժամանակ

Դասավանդողի հաշվետվություն (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր) 

Անհատական աշխատաժամանակ (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)