Հաշվետվություն

2019-2020 ուսումնական տարի

Ուսումնական  երրորդ շրջան

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

Ուսումնական  երկրորդ շրջան

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Ուսումնական առաջին շրջան

 Ուսումնական առաջին շրջանի գործունեության ամփոփում

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

2018-2019 ուսումնական տարի

Ուսումնական  չորրորդ շրջան

Հունիսյան նախագծային ճամբար

Ուսումնական  երրորդ շրջան

Հավաքից հավաք. դասավանդողի տարեկան հաշվետվություն

Մայիս ամսվա հաշվետվություն

Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

Ուսումնական երկրորդ շրջան

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Ուսումնական առաջին շրջան

Դասավանդողի կիսամյակային հաշվետվություն (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետովություն

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետովություն

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետովություն

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետովություն

Այլ հաշվետվություններ

Կրթահամալիրային նախագծերով կատարված աշխատանքներ

Ուխտագնացություն էրգիր

2017-2018 ուսումնական տարի

Ամառային ուսումնական աշխատանք. հաշվետվություն

Դասավանդողի հաշվետվություն (փետրվար-մայիս)

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Դասավանդողի հաշվետվություն (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

2016-2017 ուսումնական տարի

Ամառային ուսումնական աշխատանք. հաշվետվություն

Հունվարյան գործունեության հաշվետվություն

Դասավանդողի հաշվետվություն (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

2015-2016 ուսումնական տարի

Տարեկան հաշվետվություն

2014-2015 ուսումնական տարի

Տարեկան հաշվետվություն

2013-2014 ուսումնական տարի

Տարեկան հաշվետվություն

2012-2013 ուսումնական տարի

Տարեկան հաշվետվություն