Ատեստավորում

Հեղինակային կրթական ծրագրի կամավոր ատեստավորում

Մանկավարժական գործունեություն

Հանրային ներկայացման հրավեր

1․ Մշակումներ

2․Կազմակերպում

3․ Իրականացված նախագծեր

4․ Մանկավարժական-մեթոդական աշխատանք

5․ Վերապատրաստումներ

Կամավոր ատեստավորման կազմակերպման կարգը՝ այստեղ։