Այլ

Էլեկտրոնային այլևայլ ռեսուրսներ

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ

Ճամփորդության հայտի ձև

Տեսեկատու. mskh

PPT- պրեզենտացիա

PPT- պրեզենտացիա-5 գործիք՝ գրավիչ պրեզենտացիա

Ուսումնական ռեսուրսներ

Գործնական քերականություն

Թվային դասագրքեր, բառարաններ, ձեռնարկներ

Ուղղագրություն-ուղղախոսություն

Քերականության էլեկտրոնային դասագիրք

Համաշխարհային գրականություն

Մեդիափաթեթներ

9-րդ  և  12-րդ դասարաններ

Շտեմարաններ

12-րդ դաս.-թեստի նմուշներ

9-րդ դաս.-թեստի նմուշներ

9-րդ դաս.-ի քննական տեքստեր. գրակ

9-րդ դաս.- քննական հարցարաններ

Գրել կապակցված խոսք տրված բառերով

Առցանց թեստային աշխատանք

Առցանց ուսուցման նյութեր

Ուսուցչի օրագիր

Մասնախումբ

Ուղեցույց սովորողի և ծնողի համար

Google ձևաթուղթ